CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AT GROUP
hotline 0708.999.629

Không thực hiện việc tái xuất phế liệu qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa

Tổng cục Hải quan mới có chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu một số cục hải quan địa phương thông báo cho các hãng tàu không được thực hiện việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa.

Liên quan đến phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển, gần đây một số hãng tàu đã kiến nghị được thực hiện chuyển hàng hóa sang vỏ container khác hoặc tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa.

Căn cứ các qui định của pháp luật hiện hành, ngày 13/10/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn hỏa tốc yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo cho các hãng tàu, chỉ cho phép tái xuất đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng sau khi có kết quả giám định xác định là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu. Việc tái xuất thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập, không được thực hiện việc tái xuất qua cửa khẩu đường bộ và đường thủy nội địa. Các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển phải thực hiện thủ tục tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu (không được chia nhỏ lô hàng, không chia nhỏ số lượng container, không tái xuất theo từng container cho từng lần vận chuyển).

Không tái xuất phế liệu qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa
Vẫn tồn đọng một số container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu tại cảng biển. Ảnh minh họa

Khi các hãng tàu đề nghị bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp về việc xin tái xuất phế liệu, cục hải quan các tỉnh, thành phố đề nghị hãng tàu ký biên bản cam kết tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Nhằm tránh ảnh hưởng, gây ô nhiễm môi trường, các container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu tồn đọng tại cảng biển phải được lưu giữ nguyên trạng trong container ban đầu, không được chuyển hàng hóa sang vỏ container khác. Các hãng tàu tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu về nước xuất khẩu.

Đối với các hãng tàu có văn bản đề nghị gia hạn tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu, cục hải quan các tỉnh, thành phố xem xét, chấp nhận gia hạn thời hạn phải tái xuất thêm 30 ngày kể từ ngày hết hạn tái xuất lần thứ nhất và việc gia hạn chỉ thực hiện 01 lần. Sau khi hết thời hạn tái xuất, cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách các hãng tàu không thực hiện tái xuất phế liệu về Tổng cục Hải quan để tổng hợp và có biện pháp xử lý.

Support Online(24/7) 0708.999.629