CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AT GROUP
hotline 0708.999.629

Nuốt con mồi khổng lồ vào bụng, "mãng xà" trở thành mồi ngon cho sư tử

 

Đoạn video được quay tại rừng Quốc gia Nam Phi.

 
 
 

 

Nguồn: http://danviet.vn/nuot-con-moi-khong-lo-vao-bung-mang-xa-tro-thanh-moi-ngon-cho-su-tu-5020212213...

Support Online(24/7) 0708.999.629